Skutecznie i Dyskretnie Przygotuję Cię na Rozmowę Rekrutacyjną


Jeśli przygotowujesz się do ważnych rekrutacji na poziomach członków zarządu, zarząd-1 oraz zarząd-2 w poważnych firmach, a także wszystkich tych przypadkach, kiedy na stanowisko, o które się ubiegasz jest duża konkurencja, generalnie pasujesz do wymagań, a spodziewany koszt przygotowania (zazwyczaj wystarcza 1-2 sesji) stanowi ułamek pierwszego wynagrodzenia w nowym miejscu pracy, to warto skorzystać z mojego wsparcia.

W sytuacji, jak opisana powyżej, decydujące znaczenie mają rozmowy i przesłuchania z faktycznymi decydentami na najwyższych szczeblach. Przy tym niezwykle istotne jest, aby optymalnie rozegrać własne silne strony i być przygotowanym na umiejętne poradzenie sobie z potencjalnymi problemami.

Skorzystanie z mojego prawie 30 letniego doświadczenia, to kilka dodatkowych asów w rękawie, które bez problemu możesz mieć.


Dowiedz się więcej →
☴ Formularz Zgłoszeniowy
► Obejrzyj Video

Indywidualne wsparcie rekrutacyjne

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.
Skontaktujemy się niebawem.

Błąd wysłania wiadomości.

Jeśli przygotowujesz się do ważnych rekrutacji na poziomach członków zarządu, zarząd-1 oraz zarząd-2 w poważnych firmach, to jest to usługa dokładnie dopasowana do Twoich potrzeb.

Nawet jeśli nie jesteś w tej grupie, to skorzystanie z naszego wsparcia ma też sens we wszystkich tych przypadkach, kiedy na stanowisko, o które się ubiegasz jest duża konkurencja, generalnie pasujesz do wymagań, a spodziewany koszt przygotowania (zazwyczaj wystarcza 1-2 sesji) stanowi ułamek pierwszego wynagrodzenia w nowym miejscu pracy.

Przy założeniu Twojego wystarczającego dopasowania do wszelkich „twardych” (formalne itp.) wymogów rekrutującej firmy, decydujące znaczenie mają rozmowy i przesłuchania z faktycznymi decydentami na najwyższych szczeblach. W tej fazie niezwykle istotne jest, aby optymalnie rozegrać własne silne strony i być przygotowanym na umiejętne poradzenie sobie z potencjalnymi problemami. Na tym szczeblu konieczne jest bardzo precyzyjne i praktyczne przygotowanie Ciebie - od poziomu ogólnej narracji, poprzez możliwe scenariusze, które mogą mieć miejsce, aż po użycie konkretnych słów i określeń.

Skorzystanie z opisywanej usługi daje Ci dostęp do prawie 30 letniego doświadczenia międzynarodowego konsultanta, który od lat w równie skuteczny, co dyskretny sposób wspiera kandydatów na najwyższe stanowiska, w tym też w największych firmach polskich, jak też znanych międzynarodowych.

Przebieg przygotowania:

 1. Wypełniasz formularz zgłoszenia, po czym umawiamy się na bezpłatną rozmowę wstępną, która powinna zamknąć się w 45 min. Od pierwszego kontaktu obowiązuje pełne dochowanie poufności, w razie potrzeby można zacząć od podpisania NDA. Celami tej rozmowy są:
  1. Stwierdzenie wzajemnej kompatybilności
  2. Dokładne omówienie sytuacji kandydata i wymogów stanowiska
  3. Ustalenie możliwych działań
  4. Podjęcie decyzji o współpracy
  5. Ustalenie, jakie prace przygotowawcze kandydat ma wykonać przed kolejną sesją
 2. Wykonanie przez kandydata umówionych prac przygotowawczych i przesłanie ich do prowadzącego
 3. Intensywna sesja przygotowawcza 1,5h. Celem jest praktyczne wypracowanie optymalnego rozegrania krytycznych elementów rozmowy rekrutacyjnej. Przy dobrej zgodności merytorycznej kandydata z wymaganiami stanowiska, jedna taka sesja może całkowicie wystarczyć.
 4. W razie potrzeby dalsze wsparcie w dwóch możliwych formach:
  1. Kolejnej sesji 1,5h na takich samych warunkach jak poprzednia. Sesja ta może też obejmować tzw. „lożę zabójców”- przećwiczenie reakcji na ekstremalne pytania i zachowania drugiej strony
  2. Doraźnych konsultacji, które po zakończeniu przygotowań będą podsumowane i rozliczone.

Szczegóły techniczne:

Sesje odbywają się online na video z użyciem Whereby.com – łatwego w użyciu i bezpiecznego narzędzia skandynawskiej firmy o tej samej nazwie. Firma spełnia wymagania RODO a transfer jest szyfrowany end-to-end.

Cena:

 1. Wszelkie działania do pierwszej sesji 1,5h są bezpłatne.
 2. Główna sesja przygotowawcza 1,5h (wymieniona powyżej w pkt. 3) kosztuje 2.000 zł +VAT
 3. Ewentualna następna taka sesja kosztuje 2.000 zł +VAT
 4. Ewentualne konsultacje ad hoc sumowane w czasie (dotyczy jednej rekrutacji):
  1. Do w sumie 10 min– bezpłatne
  2. Powyżej przeliczone według skumulowanego czasu – stawka 1.500 zł/h

Formularz Zgłoszeniowy:


► Zobacz film jak skorzystać z naszych usług

1. Twoje dane kontaktowe:

Ze względów poufności Twoje wyzwanie negocjacyjne omówimy w bezpośredniej rozmowie.

2. Zgody:

Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×